Afirmacje pomagające tworzyć stan odprężenia


Aby pomóc sobie w tworzeniu świadomości stanu odprężenia, można zastosować kilka afirmacji z poziomu Jam Jest. Odczuwanie tego stanu, jako świadomości, w Jam Jest, tu i teraz sprawia, że łączysz się w sposób świadomy z chwilą, w której go odczuwasz.

Jam jest świadomością chwili, którą odczuwam.

Afirmacje Jam Jest są specyficzną formą połączenia świadomości z energią w, tu i teraz. Czynią tę chwilę uświadomioną i sprawiają, że to, co odsuwa się w czasie, kreuje się w chwili obecnej.
Zazwyczaj ich nie spisuję, wypowiadam je, pozwalając mojej świadomości, by ukazała mi się poprzez ich formę kreacji. Zapisuję je dla was, by sprowadzić tę energię na poziom materii.
Niech ich forma zaistnieje w tu i teraz.
...

Jam Jest stanem odprężenia, który osiągam w sobie bez najmniejszego problemu.

Jam jest drogą powrotu, z każdego stanu napięć, do stanu odprężenia, w sposób najprzyjemniejszy dla mojego ciała i duszy.

Jam jest przyjemnością, która wiedzie mnie do stanu odprężenia.

Jam jest celem, który osiągam, ucząc się powrotu do stanu odprężenia.

Jam jest świadomością stanu, który osiągam w odprężeniu.

Jam Jest każdą chwilą szczęścia, której doświadczam w stanie odprężenia.

Jam Jest przejawem każdej gamy uczuć, której doświadczam w stanie szczęścia i odprężenia.

Jam jest świadomością przepływu przeze mnie, każdej gamy uczuć.

Jam jest świadomością tego, co manifestuję w swojej postawie, w materii.

Jam jest świadomością kreacji, której dokonuję, manifestując uczucia, w mojej postawie.

Jam jest chwilą, którą tworzę, wypełniając ją świadomością, stanu odprężenia.