Kompletność


Ten, kto odkrył, kim jest naprawdę, nigdy tak naprawdę niczego nie utraci, bo cała wartość tego, co ceni, jest w nim samym. Ten też nigdy też się nie podda, bo tak naprawdę nigdy nie utracił siebie. Ten zaś, kto tylko czerpie z innych, a nigdy nie posłuchał siebie, ten tracić będzie każdego dnia, bo nigdy tak naprawdę nie doznał prawdziwej wartości niczego.