Obfitość


Popatrz jak wolny i otwarty może być Twój świat, jak obfity w swej radości i wyrażanej wewnętrznie mądrości.

Popatrz, jak wiele miłości możesz w niego wlać, jak miło może być w Tobie, gdy cisza wypełniony pozwalasz światu oddychać.

Zwrócić uwagę na swą obecność, z radością patrz na taniec dusz w jedność się układających, zauważ jak tańczy w Tobie wiatr i cisza, która go przenika.

Niech wszystko w Tobie ożyje, niech każda Twa cząstka wypełni się światłem, byś mógł ujrzeć, jak wiele w Tobie obfitości wszelkich form.

To tyko od Ciebie zależy, czy żyznym chcesz być dla każdej jednej energii, czy jałowym w swym lęku, że stracisz choćby odrobinę siebie.

Cokolwiek zatem we mnie/Tobie żyje i poprzez mnie i Ciebie się przejawia, niech znajdzie we mnie/Tobie spełnienie:)