Podążanie


Stwórz przestrzeń, w której może istnieć mądrość, stwórz miejsce w sobie dla własnego istnienia. Nie odganiaj siebie, gdy to, co Cię wypełnia i otacza wyda Ci się nagle niewygodne.

Stwórz miejsce w sobie, w którym każda jedna energia znajdzie swoje miejsce i właściwe dla siebie przejawienie, a Ty, niczym obserwator, oddal się od tego miejsca, by nikomu w niczym nie przeszkadzać, a jednocześnie móc obserwować zjawiska, które będą się w Tobie dziać.

Stwórz swój świat na nowo, w którym Twa neutralność pozwoli każdej jednej energii poruszać się swobodnie wokół ciebie, przejawiać własną duchową esencję i dzielić się nią zarówno z Tobą, jak i wszystkim innym, co znalazło w twojej przestrzeni miejsce dla siebie.

Bądź czystą świadomością przestrzeni, którą tworzysz, neutralnością, harmonią, obfitością wszystkiego, co pomogłoby innym istotom wzrosnąć obok ciebie. Stan się krainą obfitości, gdzie wszystko mogłoby czuć się swobodnie, przejawić siebie.

Bądź po prostu sobą...poczuj własne istnienie.