RODO


W związku ze zmianą w przepisach o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych, zwanych RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych OsobowychParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL,), które wejdzie w życie w dniu 25.05.2018 r. zobowiązana jestem poinformować, w jaki sposób przetwarzane są i chronione, państwa dane osobowe w mojej firmie.

  1. Państwa dane pozyskiwane są za państwa zgodą, w celach określonych, w zasadach wykonywania tego rodzaju usług, o czym są Państwo każdorazowo informowani podczas korespondencji mailowej lub telefonicznej.
  2. Przesłanie zdjęcia, podanie swoich danych (imienia i nazwiska), do ich zarchiwizowania, jest uważane za wyrażenie zgody na ich przetwarzanie tj. wykonanie na ich podstawie badania psychometrycznego lub zabiegu ezoterycznego.
  3. Pełne dane, czyli państwa dane, adres, numer NIP, jeśli jest przez państwa podany, są przetwarzane jedynie w celach wystawienia faktury, do czego firma jest zobowiązana prawną ustawą. Faktury są przechowywane w profesjonalnym biurze rachunkowym, które prowadzi rachunkowość firmy, posiadającym wszelkie zezwolenia i certyfikaty prawne.
  4. Z uwagi na to, iż do wykonania badania, analizy psychometrycznej lub zabiegu ezoterycznego potrzebne jest zawsze aktualne zdjęcie, zdjęcia nie są archiwizowanie, poza tymi badaniami, gdzie dołączenie zdjęcia jest konieczne.
  5. Wszystkie zdjęcia, po wykonaniu analiz lub zabiegów są trwale usuwane z komputera.
  6. Państwa dane, mail, numer telefonu, zdjęcia nie są w żaden sposób, przeze mnie i moją firmę, przetwarzane w celach marketingowych, reklamowych lub mailingowych, statystycznych i innych. Nie są też udostępniane osobom trzecim, firmom reklamowym lub udostępniane publicznie. Oparte jest to na polityce wewnętrznej mojej firmy i określeniu jasnych zasad, które opierają się na budowaniu wzajemnego zaufania i dyskrecji, co jest podstawą mojej pracy i tego rodzaju usług.
  7. Dbając o jakość usług i zabezpieczeń, dbamy o legalność naszych programów, jak i prowadzimy systematyczne wyszukiwanie wszelkich możliwych zagrożeń, o które nietrudno w Internecie. 
  8. Kontakt i wszelkie informacje na ten temat możecie państwo uzyskać pod numerem telefonu, podanym na stronie www.annaatras.com