Analizy rozet


Analizy tekstowe, wykonywane przy pomocy wahadełka i rozet, o których więcej informacji znajdziecie na stronie www.annaatras.com

ROZETY są zbiorem wartości, dotyczących określonych dziedzin życia, zachowań, różnego rodzaju mechanizmów, intencji i innych wartości, składających się na dany obszar życia. Płatki rozety przypominają rozłożony kwiat, a w każdy płatek wpisana jest inna wartość.

O sposobach pracy z ROZETAMI uczę na warsztatach.

AR składają się z pytań i odpowiedzi ułożonych w taki sposób, aby ułatwiły zrozumienie problemu, pomogły odbyć podróż do powstania jej przyczyny, pomogły określić skutek i wpływ na określone dziedziny życia, jak i podpowiedziały, w jakim zakresie problem wpływa na określone zadania karmiczne lub duchowe.

Już samo określenie przyczyny problemu potrafi w dość mocny sposób wpłynąć na jego rozwiązanie, jednakże ważnym jest, by podjąć później konkretną pracę, za pomocą jednej z wybranych metod lub ich połączenia, nad dojściem do pełnego zrozumienia, wobec tego, do czego, tak naprawdę miał daną osobę skłonić problem.

AR-BPP - Analiza Rozet - Badanie Przyczyn Problemu Cena: 100 zł

Analiza tekstowa, podstawowa w badaniu problemów. Przeznaczona jest w zasadzie dla każdego, w każdym przypadku, gdy dana osoba chce poznać przyczynę określonego problemu. Niestety, do wykonania analizy trzeba podać tylko jedno pytanie lub dodać pytanie pomocnicze, odnoszące się w bezpośredni sposób do tematu głównego.

Nie można wykonać jednej analizy do kilku pytań, odnoszących się do różnych dziedzin i problemów.

AR-BPP-R - Analiza Rozet - Badanie Przyczyn Problemu wobec Relacji Cena: 100 zł

Analiza tekstowa, pozwalająca zbadać przyczynę problemu, w odniesieniu do danej relacji dwóch lub kilku osób. podobnie, jak w przypadku AR-BP, analiza odnosi się do tych samych obszarów, jedynie pytania ułożone są tak, by wskazać problem w odniesieniu indywidualnym, każdej ze stron lub w ujęciu wspólnym.

AR-Karma - Analiza Rozet, badanie wpływu karmy na obecne życie Cena: 100 zł

Analiza tekstowa, pozwalająca zobaczyć, co uruchomiło się w pamięci poprzednich wcieleń, w chwili obecnej naszego życia i w jaki sposób to wpływa na życie, nasze zachowania, sposób myślenia, stosunek do innych, siebie i swojego życia.

AR-Karma-R - Analiza Rozet - Badanie Karmiczne w Relacji Cena: 100 zł

Analiza tekstowa, pozwalająca dotrzeć do wspomnień, które uruchomiły się pomiędzy dwojgiem osób, a mają związek z ich wspólnymi wcieleniami, bądź są odniesieniem do osobistych doświadczeń.

AR-5 kroków (nowość) Cena: 100 zł

Analiza tekstowa, badająca problem w ujęciu pięciu kroków, prowadzących daną osobę do zrozumienia problemu już w samej analizie.

AR-5 kroków w Relacji Cena: 100 zł

Analiza tekstowa, badająca problem w ujęciu pięciu kroków, wobec danej relacji.

Pięć kroków, to nowa metoda pracy nad sobą, pozwalająca ujrzeć problem w całości, na osi czasu.

PKD - Plan Karmiczny Duszy Cena: 150 zł

Analiza procentowa, pokazująca obszar zadań karmicznych, ukazująca procent wpływu z poszczególnych obszarów zadań, jak i procent wykonania poszczególnych zadań. Zadania ujęte są w postaci zdarzeń, zaś procent ważności układa kolejność w planie zadań.Ostatnio dodane

Wiele osób, które doznają jedności z inną duszą, myli często to doznanie z wyobrażeniem o stanie wiecznej błogości, miłości czy też rozkoszy, (...)


Cudownie, jesteś w tym gronie osób, które nie maja konfliktu z bliźniakiem. Lubicie się, a nawet więcej, kochacie, szanujecie nawzajem, swoją drogę (...)


Jakże często słyszę od którejś z części połówkowej duszy: w nikim się więcej nie zakocham, nikogo już nie zechcę, moje życie (...)


Można to powtarzać w nieskończoność. Odpuść. Daj sobie spokój. Idź własną drogą. Zajmij się sobą. Tylko…jak mamy odpuścić? Przecież to (...)


I tak by było najlepiej. Tylko, komu by się chciało czekać?  Niecierpliwość, to jeden z najczęstszych problemów, z którym muszą (...)


Ktoś zapytał mnie ostatnio, dlaczego tylko z połówką można doznać jedności?  Byłam mocno zdziwiona tym pytaniem, choć to nie (...)


Tak, wiem, przeżywasz właśnie swoje WOW! Zaczęło się i nie do końca wiesz, co się z Tobą dzieje, a zapewne dzieje i to (...)


Jednym z częstszych przypadków, występujących wśród bliźniaków, jest różnica w poziomie, osiągniętego poziomu rozwoju duchowego. Szczególnie, gdy jedno z bliźniąt duchowych rozwija (...)