Skip to main content

Analizy


UWAGA!

  • Analizy wykonywane są psychometrycznie, z użyciem wahadła i biometru. Przy tego rodzaju badaniu, wykorzystywany jest naturalny magnetyzm badanej osoby lub osób, poprzez który badana osoba wpływa na to, co do siebie przyciąga lub na to, czym sama oddziałuje na otoczenie.
  • Analizy psychometryczne nie są badaniami medycznymi ani psychologicznymi i nie można się nimi posługiwać, jako dokumentem medycznym. Osoba dokonująca zlecenia, musi mieć świadomość ich duchowego charakteru, jak i sposobu ich wykonywania.
  • Zdjęcie, które służy do wykonania analizy, nie jest przechowywane po dokonaniu badania i jest trwale usuwane.

BP-NWA – Badanie Podstawowe Na Obecność Wpływów Astralnych

100 zł

Jest to podstawowa analiza, która ukazuje bałagan, który gromadzimy w trzech sferach: zewnętrznej, wewnętrznej i podświadomej. Na jej podstawie dokonuje się później oczyszczenia z wpływów astralnych. Jest też podstawą do pracy z własnym cieniem.

AWA – Analiza Wpływów Astralnych

200 zł

Analiza, która ukazuje przestrzeń astralnych oddziaływań, w szerszym zakresie. Dotyka mechanizmów, które sterują podświadomością, jak i ukazuje to, w jakim zakresie ulegamy wpływom astralnym.

BA – Badanie Astralne (opisowe)

50 zł

Skrócona wersja Badania Podstawowego. Wykonuję ją na prośbę osób, które potrzebują szybkiej diagnozy.

BA-R – Badanie Astralne – Relacje

100 zł

Badanie astralne, które wykonuję, gdy zlecająca je osoba, chce znać szkodliwy, wzajemny wpływ w jakiejś relacji.