Skip to main content

Analizy


UWAGA!

  • Analizy wykonywane są psychometrycznie, z użyciem wahadła i biometru. Przy tego rodzaju badaniu, wykorzystywany jest naturalny magnetyzm badanej osoby lub osób, poprzez który badana osoba wpływa na to, co do siebie przyciąga lub na to, czym sama oddziałuje na otoczenie.
  • Analizy psychometryczne nie są badaniami medycznymi ani psychologicznymi i nie można się nimi posługiwać, jako dokumentem medycznym. Osoba dokonująca zlecenia, musi mieć świadomość ich duchowego charakteru, jak i sposobu ich wykonywania.
  • Zdjęcie, które służy do wykonania analizy, nie jest przechowywane po dokonaniu badania i jest trwale usuwane.

AR-Karma – Analiza Rozet – Karma

150 zł

Analiza opisowa, pozwalająca zajrzeć głębiej w pamięć przeszłych wcieleń. Ukazuje ich wpływ na obecne życie, jak i to, co jeszcze pozostało do uzdrowienia i jest ciekawą podstawą do pracy nad sobą.

AR-BPP – Analiza Rozet – Badanie Przyczyn Problemu

150 zł

Analiza, która pomaga odkryć przyczynę badanego problemu. Ukazuje jego rozwój na tle karmicznych zdarzeń, obciążenia rodowe, które go wzmocniły, jak i jego wpływ na poszczególne sfery życia.

AR-KR – Analiza Rozet – Karma Rodu

150 zł

Analiza, która pomaga w pracy z obciążeniami rodowymi. Ukazuje programy rodowe, w poszczególnych sferach życia, które mamy do przepracowania, ich poziom aktywności w naszym życiu, jak i to, jak bardzo stają się naszymi własnymi przekonaniami.

PKD – Plan Karmiczny Duszy

150 zł

Analiza odnosząca się do siedmiu sfer życia, ukazując poziom obciążenia w tych sferach, pod katem zadań, które wyznaczyliśmy sobie w związku z tym na to życie.

Badanie Indywidulane – 5 pytań

50 zł

Pytanie do tego badania musi być krótkie, dające możliwość zbadania procentowego. Jeśli jego treść jest manipulacyjna, narzucająca niejako odpowiedź, daję sobie prawo do odmowy wykonania badania, ewentualnie, proszę o przeredagowanie pytania.